S. 2 (2019)

Khoa học Xã hội  

Mục lục

BAI BÁO

Khảo luận văn bản tác phẩm viết về các bộ sử Trung Hoa của Nguyễn Văn Siêu Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ THANH CHUNG 3
Kết cấu nghệ thuật trong Câu chuyện con ngựa Kholstomer của L.N.Tolstoy Tóm tắt PDF
LÊ THỊ THU HIỀN 14
Tái trải nghiệm và bóng của chiếc cũi trong truyện ngắn Isaac Bashevis Singer Tóm tắt PDF
VŨ MINH ĐỨC 23
Diễn ngôn không gian trong truyện ngắn của Alice Munro nhìn từ biểu tượng “trốn chạy” Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ DIỆU HẰNG 29
Niềm tin tôn giáo trong tiểu thuyết Godan của Prem Chand Tóm tắt PDF
LÊ THỊ BÍCH THỦY 37
“Vọng khoăn đíp” - một hiện tượng văn hóa trong đời sống tâm linh của người Tày (Trường hợp Then ở huyện Đình Lập, tỉnh Lạng Sơn) Tóm tắt PDF
ĐẶNG THẾ ANH 45
Cấu trúc và nghệ thuật thể hiện nhân vật lịch sử Trần Hưng Đạo trong chiến lược quân sự ở Bão táp triều Trần Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ MINH PHƯỢNG 58
Nhân vật nữ trong tiểu thuyết dã sử của Lan Khai Tóm tắt PDF
ĐỖ THỊ NHÀN 68
Tiếp biến, một phương thức sáng tạo văn hóa Tóm tắt PDF
NGUYỄN HOA MAI 76
Biểu cảm và lịch sự trong xưng hô ở văn bản hành chính Tóm tắt PDF
NGUYỄN VĂN TUYÊN 84
Một số loại hình tín ngưỡng tiêu biểu của người Hoa ở Hội An, Quảng Nam Tóm tắt PDF
VÕ DUY NGHĨA 92
Ảnh hưởng của vùng đất Nghệ An – Hà Tĩnh cuối thế kỉ XVIII, đầu thế kỉ XIX đối với sự nghiệp Nguyễn Công Trứ Tóm tắt PDF
LÊ HIẾN CHƯƠNG 103
Định chế tước phong thời Lê Sơ và vai trò của Bộ Lại trong việc ban phong tước vị Tóm tắt PDF
PHẠM HOÀNG MẠNH HÀ 111
Chế độ đãi ngộ đối với võ quan trong quân đội của vương triều Nguyễn giai đoạn 1802-1884 Tóm tắt PDF
VŨ THỊ NGA 120
Sử dụng phương pháp ma trận tam giác trọng số đánh giá các tiêu chí cho du lịch tham quan vùng Nam bộ Việt Nam Tóm tắt PDF
HOÀNG THỊ KIỀU OANH 130
Đánh giá thực trạng phát triển du lịch tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010-2018 Tóm tắt PDF
NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NGA, PHẠM THỊ VÂN ANH 141
Đánh giá thực trạng cơ cấu ngành công nghiệp vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Tóm tắt PDF
ĐỖ ANH DŨNG 151
Các hình thức phòng ngừa, ứng phó với biến đổi khí hậu dựa vào cộng đồng tại huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh Tóm tắt PDF
NGUYỄN MINH NHỰT 163
Một số biến đổi trong nghi lễ vòng đời của người Êđê ở Buôn Ma Thuột hiện nay Tóm tắt PDF
MAI TRỌNG AN VINH 174